Wat is het effect van modelleren van leesstrategieën en hardop denken door de docent op begrijpend lezen van volwassen leerders?

Antwoord op een vraag uit de onderwijspraktijk

Reciprocal teaching: hardop denken

Modelleren van leesstrategieën door als docent ze hardop denkend voor te doen is een onderdeel van de methode reciprocal teaching. Deze methode heeft een positief effect op het leesbegrip van verschillende groepen volwassen leerders. De methode bestaat uit een drietal stappen:

  1. Eerst geeft de docent klassikale instructie in het toepassen van leesstrategieën door ze voor te doen via hardop denken.
  2. Daarna oefenen studenten met het toepassen van leesstrategieën, ook door onder andere hardop denken.
  3. Ten slotte passen studenten in kleine groepen de leesstrategieën toe en doen ze die aan elkaar voor. De docent heeft bij deze laatste twee stappen vooral een coachende rol.

Het antwoord is opgesteld door Kohnstamm-onderzoekers Eke Krijnen en Wouter Schenke.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde