Welk instrument kan doelen van gepersonaliseerd leren naar het model van Kunskapsskolan-onderwijs meten, vooral motivatie en zelfregulering?

In Nederland werken dertig scholen volgens het onderwijsconcept van Kunskapsskolan-onderwijs uit Zweden. Verondersteld wordt dat deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs waarbinnen iedere leerling op een andere manier en in een ander tempo leert,  een positief effect heeft op motivatie en zelfsturing. Er is een aantal instrumenten beschikbaar voor het meten van motivatie en zelfsturing bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Nederlandstalige versies van deze instrumenten blijken slecht toegankelijk voor de onderwijspraktijk.

samenvatting | meer weten

logo kennisrotonde