Philip Kohnstamm

Werken bij het Kohnstamm Instituut? Dat kan! Wij hebben twee vacatures.

Wij zoeken twee gedreven praktijkgerichte onderzoekers die breed inzetbaar zijn op de domeinen onderwijs, jeugdhulp en de beleidscontext   

Werken bij het Kohnstamm Instituut

Wij zijn als onderzoeksinstituut voor onderwijs en jeugdhulp een kleine private onderneming die het maatschappelijk belang voorop stelt. We zijn nauw verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werken met diverse kennispartners samen, wat de scope van ons werk breed maakt. Het bevorderen van gelijke kansen en onderzoek naar kansen(on)gelijkheid is een centraal thema van het Kohnstamminstituut.

Wij bieden een uitdagende functie waarin zelfstandig werken en samenwerken hand in hand gaan. Wij bieden een grote mate van autonomie met ruime mogelijkheden tot verdieping op de inhoud van het werk.

Wij zoeken op dit moment in ieder geval één onderzoeker voor bestuurlijke- en beleidsopdrachten in de onderwijssector, iemand die makkelijk aansluit op verschillende bestuurslagen en in bestuurders of beleidsmakers interessante gesprekspartners ziet. Daarnaast zien we graag een breed inzetbare onderzoeker, die het leuk vindt om aan te sluiten op meerdere onderwerpen die spelen in het onderwijs en de jeugdhulp.

Wij zijn op zoek…

…Naar bevlogen  collega’s met aantoonbare ervaring in acquisitie van wetenschappelijk opdrachtonderzoek, zowel derde als tweede geldstroom. Collega’s die met name thuis zijn in praktijkgericht onderwijsonderzoek of toegepast onderzoek op het terrein van jeugdhulp. Naast aantoonbare kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en een uitstekende schrijfvaardigheid, zien we graag bekendheid met de diverse thema’s rond onderwijs en jeugdhulp zoals die te vinden zijn op onze website.

Ervaring in het werken met subsidieverdelende organen zoals NRO en Zon MW is een pré, naast ervaring met opdrachtgevers in de beleidswereld, zoals ministeries en gemeenten. Wij zoeken collega’s die stevig in de schoenen staan en die al aantoonbaar zelfstandig werk weten te acquireren, maar ook graag bijdragen in teamverband. Wij hebben een voorkeur voor fulltimedienstverbanden, maar minder is mogelijk in overleg.

De taken voor een onderzoeker zijn in hoofdlijn:     

Zelfstandig en in teamverband bijdragen aan acquisitie en uitvoering van onderzoek,

 • Het volgen van ontwikkelingen in de markt voor opdrachtonderzoek en kennisverspreiding op voor Kohnstamm Instituut relevante thema’s;
 • Het leggen en onderhouden van contacten die van belang zijn voor het verwerven van opdrachten;
 • Het bijdragen aan het tot stand komen van- en uitvoeren van opdrachten, zowel op het terrein van 2e geldstroomonderzoek als voor derden (denk aan ministeries, gemeenten, sectorraden, scholen, jeugdhulpinstellingen);
 • Het ontwerpen van een onderzoeksopzet en het schrijven van een onderzoeksvoorstel in de vorm van een proposal (2e geldstroom) of offerte (opdrachten voor derden);
 • Het leveren van een substantiële bijdrage aan onderzoeksopdrachten waarmee kan worden voorzien in de benodigde declarabele dagen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de zichtbaarheid en goede reputatie van ons instituut, onder andere door publicaties en presentaties.

Specifiek in goede samenwerking met collega’s en consortiumpartners,

 • In goede samenwerking met collega’s onderzoek uitvoeren, ook in consortiumverband;
 • In overeenstemming met het collectief belang van het instituut;
 • Verantwoording afleggen over eigen onderzoek, onderzoeksactiviteiten en onderzoeksresultaten, ook aan consortiumpartners.

Afstemmen in teamverband, maar in voorkomende gevallen ook leiden van projecten,

 • Het bewaken van de overeengekomen onderzoeksopzet (kwaliteit, planning, budget) en het tijdig bewerkstelligen en afstemmen van eventueel noodzakelijke aanpassingen;
 • Coördinatie van onderzoeksactiviteiten en het in onderling overleg (mede) verdelen van mensen en middelen over de uit te voeren taken;
 • Instrueren en zo nodig begeleiden van teamleden;
 • Goede en regelmatige communicatie met de opdrachtgever;
 • Een adequate projectadministratie bijhouden.

Wij vragen,

Een voltooide academische opleiding, uitstekende schrijfvaardigheid, bij voorkeur researchmaster of gelijkwaardig door aanvullende opleiding en ervaring, met inbegrip van kennis van onderzoeksmethodologie;

 • Minimaal drie jaar ervaring met het verwerven en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, met publicaties van eigen hand;
 • Iemand die goed samenwerkt, intern en extern;
 • Iemand die zich thuis voelt in een kleine zelfstandige, risicodragende organisatie en die marktgeoriënteerd werken niet schuwt.   

 Wij bieden,

 • Een jaarcontract, dat na negen maanden kan worden omgezet in een vast contract;
 • Een dynamische omgeving waarin samenwerken in consortia een brede ingang biedt tot de wereld van opdrachtonderzoek en toegepaste wetenschap;
 • Goede salarisvoorwaarden en reiskostenvergoeding;
 • Een kans om binnen een zeer ervaren werkomgeving onderzoekservaring op te doen, verder te groeien als onderzoeker en (auteurs)naam op te bouwen.

Bij interesse: zend cv en motivatiebrief voor 29 februari 2020 naar secr@kohnstamm.uva.nl onder vermelding van sollicitatie.

Wij zien reacties graag tegemoet en reageren zo spoedig mogelijk.