Perspectieven van ouders en professionals op omgaan met meertaligheid

Podcast aflevering 3
uit de serie ‘In gesprek met …’

Deze podcast is gemaakt door Edgar Tossijn (techniek en foto) en Iris Bollen (regie).
Muziek: Erik van Schooten

In gesprek met Cynthia Groff over de perspectieven van ouders en professionals op omgaan met meertaligheid

Ondersteuning voor meertalige gezinnen bij de taalontwikkeling van kinderen is in de loop van de jaren veranderd door toenemende kennis over taalontwikkeling. Uit onderzoek weten we inmiddels dat ouders en kinderen er baat bij hebben om voort te bouwen op hun al bestaande taalvaardigheden. Daartoe behoort ook de waardering van de thuistaal. We zien echter dat deze nieuwe kennis in de praktijk tot op heden nog onvoldoende wordt gebruikt. Vanuit welk perspectief kijken ouders en professionals inmiddels op meertaligheid en meertalige taalontwikkeling?

In de derde aflevering van de podcast ‘In gesprek met …’ vertelt Cynthia Groff over een onderzoek dat Kohnstamm Instituut heeft uitgevoerd en dat mogelijk is gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden. Aan Iris Bollen legt zij uit in welke mate de perspectieven van professionals beïnvloed worden door praktische uitdagingen, bijvoorbeeld rondom het leren van Nederlands als tweede taal. Cynthia vertelt ook hoe de perspectieven van ouders worden beïnvloed door lopende gesprekken in de samenleving. Daarnaast beschrijft ze wat men kan doen om verdere perspectiefwisseling op gang te brengen en de waardering van een andere thuistaal te bevorderen.

podcast met Cynthia Groff

Meer weten?

Lees hier het gehele onderzoeksrapport Perspectiefwisseling in het omgaan met meertaligheid.