Ontzorgt passend onderwijs ouders?

Podcast aflevering 2
uit de serie “Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?”

Deze podcast is gemaakt door Lemke Kraan, in opdracht van het Kohnstamm Instituut.

Muziek: Hens Zimmerman

Ouders zijn nog teveel zoekende, als hun kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Ouders zouden beter geïnformeerd moeten worden. Dit was een van de conclusies van de evaluatie van vijf jaar passend onderwijs.

De Wet passend onderwijs uit 2014, moest zorgen voor meer hulp op maat en voor een passende onderwijsplek voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoeften.

Ook was het de bedoeling om ouders te ontzorgen: het moest makkelijker voor ze worden om een geschikte onderwijsplek voor hun kind te vinden. Is dat gelukt?

In het tweede deel van de podcastserie over passend onderwijs van het Kohnstamm Instituut proberen we deze vraag te beantwoorden.

In 2020 is door zeven samenwerkende onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, geëvalueerd wat vijf jaar passend onderwijs heeft opgeleverd. In deze podcastserie kun je de belangrijkste resultaten beluisteren aan de hand van ervaringen van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.

In deze aflevering bespreken we de ervaringen van ouders.

Waar kun je als ouder terecht als je niet tevreden bent met de oplossingen die door de basisschool worden geboden?

Onderwijskundige Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut heeft samen met onderzoekers van zes andere onderzoeksinstituten passend onderwijs geëvalueerd. Dit was op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met subsidie van NWO. Ledoux:

“Ouders zouden veel vaker op het bordje van het samenwerkingsverband terecht moeten komen. Elke ouder zou eigenlijk als je het idee hebt dat je door de school niet helemaal goed geholpen wordt gewoon eerst de stap naar het samenwerkingsverband moeten maken.”

In deze aflevering hoor je de ervaringen van Dorette, wiens zoon thuis kwam te zitten. “Ik heb gezien dat je als ouder heel hard moet werken om iets voor elkaar te krijgen. Je weet niet goed waar je terecht kan en wie je de juiste hulp biedt.” Ze is nu samen met het samenwerkingsverband in haar regio op zoek naar een passende school voor haar zoon.

De zoon van Tineke werd door de school doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Tineke had haar zoon liever nog een tijdje willen laten kleuteren op een reguliere school. Ze denkt dat ouders niet genoeg geholpen zijn met meer informatie: “Je kunt jezelf heel goed informeren over hoe het werkt, dus waar een school aan moet voldoen binnen het kader van passend onderwijs, maar als ze het niet doen kun je nergens terecht.” Ze pleit daarom in deze aflevering voor meer controle en handhaving van de wet passend onderwijs.

Wat zijn de ervaringen van leraren met passend onderwijs? En wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit de ervaringen van samenwerkingsverbanden?

Luister ook naar de andere twee afleveringen van deze podcastserie van het Kohnstamm Instituut over passend onderwijs.