Gesprekskwaliteit bij De Kindertelefoon

Kindtevredenheid bij De Kindertelefoon

De Kindertelefoon biedt kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar oud de mogelijkheid om anoniem en gratis hun vragen en problemen te bespreken, in een chat – of een telefoongesprek. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers verstrekken informatie, geven advies en emotionele ondersteuning. Vrijwilligers worden in hun werk gesteund door werkbegeleiders.

De Kindertelefoon biedt een veilige plek waar kinderen in vertrouwen over alles kunnen praten wat hen bezighoudt. De vrijwilligers helpen kinderen om gesprekken te voeren en hun (zelf)inzicht te vergroten. Ook wordt een kind desgewenst begeleidt naar specialistische kennis en hulp. De kern van de visie van De Kindertelefoon is dat álle gesprekken van waarde zijn. Alle kinderen worden serieus genomen; van luchtige gesprekken tot zware problematiek. In elk gesprek maken zij zo goed mogelijk écht contact met het kind.

Het Kohnstamm Instituut voert in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit: Wat vinden de kinderen van de kwaliteit van de telefoongesprekken en de chatgesprekken met de vrijwilligers van De Kindertelefoon? Naast het beantwoorden van deze primaire vraag, verzamelen we aanvullende gegevens om na te gaan welke aspecten van de gespreksvoering volgens kinderen verbeterd kunnen worden.

Meer informatie

Projectleider en andere betrokkenen: Judith Conijn, Iris Bollen, Esther Stronkhorst, Ruben Fukkink (UvA)

Opdrachtgever: De Kindertelefoon