Onderwijsachterstandenbeleid in de school

Integrale aanpakken op het terrein van onderwijsachterstandsbestrijding

Onderbouwd werken aan gelijke kansen

In dit onderzoek staat het op scholen gevoerde onderwijsachterstandenbeleid centraal. We gaan op zoek naar welk beleid scholen voor primair onderwijs hebben op dit gebied, hoe integraal dit is, welke keuzes zij maken en wat de achterliggende redeneerlijnen zijn. Deze opvattingen en werkwijzen van scholen zullen we toetsen aan wat bekend is uit de onderzoeksliteratuur over hoe onderwijsachterstanden kunnen worden bestreden. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de activiteiten die scholen ondernemen wetenschappelijk te onderbouwen zijn. Ook de invloed van gemeenten en schoolbesturen wordt in het onderzoek betrokken.

Onderzoeksprogramma NRO/OCW

Het onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksprogramma dat is opgezet door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat mede als doel heeft om het onderwijsveld (scholen, leraren, besturen) te voorzien van relevante kennis over dit onderwerp. Het programma omvat meerdere onderdelen. Dit onderzoek naar integrale aanpakken richt zich op onderwijsachterstandenbeleid op het niveau van de school.

Gezocht: scholen met een integraal programma
We zijn op zoek naar scholen die vanuit een integrale visie werken aan gelijke kansen en die mee willen doen aan de casestudies die voor dit onderzoek worden uitgevoerd, of die anderszins hun kennis over een integrale aanpak willen delen.
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Annemiek Veen.


Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met KBA Nijmegen (Annemarie van Langen en Maarten Wolbers) en de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Monique Volman).

Projectleider vanuit het Kohnstamm Instituut is Annemiek Veen

Vanuit het Kohnstamm Instituut werken daarnaast Merlijn Karssen, Judith ’t Gilde en Esther Stronkhorst mee.

Opdrachtgever: NRO en ministerie van OCW

Looptijd: 1 augustus 2021 – 1 augustus 2023

Foto: Edgar Tossijn