Ouder-kindprogramma’s in praktijk

Kohnstammonderzoeker Eke Krijnen in het magazine Kindcentrum BBMP over thuisstimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s. 

Geletterdheid stimuleren bij het jonge kind

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen neemt af. Verschillen tussen kinderen in hun leesvaardigheid ontstaan al vroeg. Daarom zetten veel scholen in op thuisstimulering van geletterdheid met behulp van ouder-kindprogramma’s. Die programma’s moeten goed aansluiten bij gezinnen en school.

Welke factoren zorgen voor goede match tussen ouder-kindprogramma, gezin en school?

Welke factoren zorgen nu voor een goede match tussen een ouder-kindprogramma, gezin en de school? Dat onderzocht onderwijsonderzoeker Eke Krijnen in haar proefschrift dat zij op 15 april aanstaande verdedigt. Als voorproefje schreef zij alvast een artikel voor het magazine Kindcentrum BBMP, vanaf nu te lezen.

Gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school

Voor het succes van ouder-kindprogramma’s is een goede aansluiting met de deelnemende gezinnen van groot belang. Niet minder belangrijk is een goede aansluiting tussen het programma, de scholen en professionals. Bij de aansluiting van een ouder-kindprogramma tussen scholen en gezinnen is educatief partnerschap belangrijk. Deze term beschrijft de gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school met als doel het leren van het kind te stimuleren. Gelijkwaardigheid, een open houding en wederzijds respect zijn belangrijke uitgangspunten bij educatief partnerschap.

Opvattingen van ouders en de effecten daarvan op ouder-kindprogramma’s

De veronderstelling in het onderzoek was: als de relatie tussen school en ouders gebaseerd is op de principes van educatief partnerschap, dan worden ouder-kindprogramma’s beter ingebed in de schoolorganisatie. In haar onderzoek brengt Eke in kaart wat diverse ouders zélf belangrijk vinden om te doen in het ondersteunen van de ontluikende geletterdheid van hun kinderen. Ook onderzocht zij of deze ouderopvattingen van invloed zijn op de effecten van een ouder-kindprogramma (VVE Thuis). Tot slot analyseerde Eke  de manier waarop een school een gedeelde visie kan ontwikkelen op ouderbetrokkenheid gekenmerkt door educatief partnerschap.

Het artikel is hier te lezen.  Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Eke Krijnen.