Wat betekent passend onderwijs voor leraren?

Podcast aflevering 3
uit de serie “Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?”

Deze podcast is gemaakt door Lemke Kraan, in opdracht van het Kohnstamm Instituut.

Muziek: Hens Zimmerman

“Het is alsof we aan ons lot zijn overgelaten.” Volgens leraar Deborah is haar werk sinds de invoering van de wet passend onderwijs alleen maar zwaarder geworden.

Zeven onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, hebben op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met subsidie van NWO vijf jaar passend onderwijs geëvalueerd. Daarbij hebben onderzoekers ook aan leraren gevraagd wat passend onderwijs voor hen, in de klas, heeft betekend.

In het derde deel van de podcastserie over passend onderwijs van het Kohnstamm Instituut kun je de belangrijkste resultaten van dit onderzoek beluisteren aan de hand van ervaringen van leraren.

Zijn de verwachtingen rondom passend onderwijs uitgekomen? Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut is een van de hoofdonderzoekers die passend onderwijs hebben geëvalueerd:

“Het ideaal van passend onderwijs, zoveel mogelijk kinderen op je eigen school de goede hulp geven, daar was natuurlijk niemand tegen. Maar er was ook een soort verwachting en dat kwam ook echt vanuit het beleid, dat dat zou betekenen dat de scholen ook op extra ondersteuning konden rekenen.”

Maar die extra handen in de klas zijn er volgens Ledoux niet echt gekomen.

Verder in deze aflevering: hebben leraren het zwaarder gekregen omdat er meer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben of is er wat anders aan de hand? Hoe kan het dat leraren zeggen dat meer kinderen in hun klassen wat extra’s nodig hebben terwijl de cijfers aan de andere kant laten zien dat de aantallen kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben niet zijn toegenomen?

Verwachten we niet teveel van leraren? Leraar Deborah:

“Je gaat niet van tevoren zeggen: nou dat kan ik niet. Je doet je schouders eronder en hup. Maar gaandeweg zie je dat bepaalde dingen niet werken. Ik sta hier elke dag weer, ook al gaat het niet. Ik ben er voor de kinderen, maar je loopt tegen heel veel dingen aan.”

Wat zijn de ervaringen van ouders met passend onderwijs? En wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit de ervaringen van samenwerkingsverbanden?

Luister ook naar de andere twee afleveringen van deze podcastserie van het Kohnstamm Instituut over passend onderwijs.