Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap