Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas?

Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd