Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten

PROBO-onderzoek in de onderzoekslijn ‘Van voorschools tot en met groep 8: thema’s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht’