Van eiland naar ‘wij-land’

Invoering en effecten van een bestuursbrede professionaliseringsaanpak in het primair onderwijs