Laten we voorbij de doelmatigheid kijken

Wat is de waarde van ons onderwijs?

Wat is de waarde van ons onderwijs, dat nu vooral gekenmerkt wordt door denken in geld, meetbare doelen en controle? En wat leert de corona-crisis ons over die waarde? En is ‘onderwijs’ wel de juiste term voor de taak van de school? In een beschouwend artikel, gepubliceerd in Didactief, geven oud-Kohnstammonderzoeker Yolande Emmelot en emeritus-hoogleraar Onderwijsbeleid Sjoerd Karsten, antwoorden op deze vragen.

Intrinsieke waarde belangrijk óók in het beroepsonderwijs

Het onderwijs heeft intrinsieke waarde, stellen de auteurs bijvoorbeeld. En deze intrinsieke waarde ligt niet alleen in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook in het beroepsonderwijs – ga maar na hoe belangrijk inhoudelijke aansluiting van een opleiding is bij de interesses en behoeften van een student. Leer verder in Didactief welke lessen Emmelot en Karsten trekken uit de coronatijd en hoe zij de taak van de school uiteenzetten.

Een eerdere versie van deze tekst is verschenen in een bundel voor het afscheid van Guuske Ledoux als wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut.