nieuws - STO LIVE-webinar

STO LIVE-webinar: effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het STO LIVE-webinar vindt plaats op woensdag 29 maart 2023 van 15.00 tot 16.00 uur. Meld je aan!

Binnen het vmbo is LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) een heel belangrijk onderdeel. Door LOB leren leerlingen zichzelf kennen, kennis te maken met de wereld om hen heen en keuzes te maken. Maar hoe richt je LOB effectief en efficiënt in? Kohnstamm Instituut heeft onderzoek gedaan naar LOB, en de regio Zuidoost Groningen heeft ervaring. Beide komen aan het woord tijdens STO LIVE.

Merlijn Karssen (onderzoeker bij Kohnstamm Instituut) komt vertellen over het onderzoek wat zij heeft gedaan rondom LOB waar zeven werkzame elementen voor effectieve LOB uit zijn gekomen, waarna Peter Zwiers (projectleider STO bij het Scholengemeenschap Ubbo Emmius) en Jeltske Beeksma (projectleider STO regio Zuidoost Groningen en Regio contactpersoon bij Expertisepunt LOB) zullen reflecteren op de mogelijke praktische invulling van deze 7 elementen.

Aanmelden kan via dit formulier.