nieuws: Theorie, praktijk en persoon verbinden: naar een onderbouwde zelfscan voor werkplekbegeleiders

Theorie, praktijk en persoon verbinden: naar een onderbouwde zelfscan voor werkplekbegeleiders

Opleiden van nieuwe leraren: de rol van mentoren (primair onderwijs) en werkplekbegeleiders (voortgezet onderwijs)

Mentoren en werkplekbegeleiders van aanstaande leraren 

Als dagelijks begeleider van een aanstaande leraar geeft de mentor in het primair onderwijs en de werkplekbegeleider in het voortgezet onderwijs het leerproces in belangrijke mate vorm. Een veel gehoorde uiting van studenten is dat er een kloof bestaat tussen de literatuur die zij in de lerarenopleiding bestuderen en de praktijk die zij op de school ervaren. De mentor in het po en de werkplekbegeleider in het vo spelen een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen literatuur, de schoolpraktijk en de leervragen van studenten. 

Voor dit onderzoek naar begeleidingspraktijken is een stevig consortium gevormd van Kohnstamm Instituut, de Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Ook onderdeel van het consortium zijn po- en vo-opleidingsscholen uit de regio Amsterdam: ASKO, STAIJ, ZONOVA, AcOA, Esprit en ROSA. In deze opleidingsscholen zijn alle Amsterdamse lerarenopleidingen vertegenwoordigd.

Verbinding van theorie, praktijk en persoon voor sterkere begeleidingspraktijk

Centraal staan de onderzoeksvragen: 

  1. Op welke manieren worden studenten begeleid in het verbinden van theorie, praktijk en persoon? Wat zijn daarbij uitdagingen en succesfactoren?
  2. Welke ontwerpprincipes zijn geschikt om deze begeleidingspraktijk te optimaliseren? En wat zijn goede voorbeelden? 
  3. Hoe kan een te ontwikkelen zelfscan ingezet worden voor verdere professionalisering van werkplekbegeleiders en mentoren? 

Evaluatie-instrument ‘theorie-praktijk-persoon’

Tijdens het onderzoek wordt een zelfscan ontwikkeld, deze biedt mentoren en werkplekbegeleiders concrete handvatten en didactische aanwijzingen voor het versterken van hun begeleidingspraktijken. De zelfscan komt in de loop van het onderzoek breed beschikbaar. Ook vindt ontwerponderzoek plaats. Op basis van het ontwerponderzoek beschrijven we concrete voorbeelden van succesvolle begeleidingspraktijken. Tot slot organiseren we workshops, webinars en een conferentie voor mentoren, werkplekbegeleiders, school(op)leiders en onderwijsonderzoekers. 

Projectleiding: Judith ’t Gilde

Onderzoeksteam:
Wouter Schenke
Esther Stronkhorst
Rosanne Tromp
Arwen van Stigt

Samenwerkingspartners:
Vrije Universiteit
Hogeschool van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam.

Ook onderdeel van het consortium zijn po- en vo-opleidingsscholen uit de regio Amsterdam: ASKO, STAIJ, ZONOVA, AcOA, Esprit en ROSA.

Opdrachtgever: NRO

Looptijd: 2021-2024