Vijftig jaar Didactief, vijftig jaar onderwijsonderzoeker

interview oud-Kohnstammonderzoeker Edith van Eck

50 jaar in het onderwijsonderzoek

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Didactief interviewde hoofdredacteur Monique Marreveld Kohnstamm-onderzoeker en Didactief-correspondent Edith van Eck, die dit jaar vijftig jaar in het onderwijsonderzoek zit. Van Eck vertelt over de bruikbaarheid van onderwijsonderzoek voor de praktijk en hoe die beter kan, over de verschillende rollen die onderzoekers in de samenwerking met scholen kunnen vervullen en over een werkzame taakverdeling tussen leraren en onderzoekers. Van Eck laat zien hoe gebruik van de kennispiramide een bredere insteek biedt bij onderzoek naar onderwijsvernieuwing. Ten slotte pleit ze voor meer aandacht voor ‘golden oldies’ uit het onderzoek die ook nu nog aanknopingspunten kunnen bieden bij de aanpak van actuele problemen in het onderwijs en het onderzoek daarnaar. 

Lees het volledige interview hier: https://didactiefonline.nl/artikel/minder-hard-bewijs-is-ook-oke