Wouter Schenke in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

In de ‘Expeditie Lerarenagenda’ werken zeven onderzoekers naar een onderzoeksplan dat grenzen van sectoren doorkruist en verbanden legt tussen lerarenopleidingen en scholen. Het onderzoek start in januari 2020 en loopt door tot eind 2022.

Toekomstige uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen

Het ministerie van OCW heeft in 2013 de ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de toekomstige uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in beeld te brengen. Met deze Lerarenagenda heeft de overheid aangegeven hoe leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionalisering.
Het ministerie van OCW heeft budget beschikbaar gesteld om via het NRO meerjarig onderzoek naar agendapunten uit de Lerarenagenda uit te zetten en te financieren. De jongste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda heet ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’.

Innovatief onderzoeksplan 

De expeditie kent twee fasen:

  • Fase 1: vanaf juni 2019 gaat het team op expeditie om een relevant onderzoeksplan naar de toekomst van het leraarschap te ontwerpen;
  • Fase 2: in december 2019 wordt het definitieve, uitgewerkte voorstel opgeleverd en gaat vervolgens fase 2 van start: de uitvoering van het onderzoek.

De thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:
toekomstbestendig leraarschap, anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams, opleiden en professionaliseren in samenwerking tussen
lerarenopleidingen en scholen. Het onderzoek zal plaatsvinden in het po, vo en mbo. In oktober 2019 is er in Utrecht een bijeenkomst voor leraren,
schoolleiders en opleiders om input te leveren voor het onderzoeksplan.

Lees meer over de Expeditie Lerarenagenda

Projectleider: Wouter Schenke

Opdrachtgever: NRO

Looptijd: 2019-2022