Update: Kohnstammlezing Mariëtte Hamer nu schriftelijk beschikbaar

Zoals eerder aangegeven kan de Kohnstammlezing vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Als organiserend comité hadden we een alternatieve oplossing gezocht om de lezing in de vorm van een podcast onder de aandacht te brengen. Gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus moeten we – ondanks alle inspanningen en voorbereidingen –  toch afzien van een podcastopname. Deze zal op een later tijdstip plaatsvinden en worden gedeeld.

Hierbij de tekst van de Kohnstammlezing .

Namens de organiserende kennisinstellingen in Amsterdam willen wij Mariëtte Hamer danken voor haar inzet om de tekst van haar lezing toegankelijk te maken als publicatie in de Kohnstammreeks.

Mariëtte Hamer houdt Kohnstammlezing 2020
Mariëtte Hamer (foto: Angelina Swinkels)

‘Samen leven, samen scholen’

In de lezing, getiteld ‘Samen leven, samen scholen’, stelt Hamer de relatie tussen onderwijs en samenleving centraal. Wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen? De huidige samenleving stelt voortdurend hoge en veranderende eisen aan een ieder. We moeten ons blijven ontwikkelen, al was het alleen maar om te kunnen blijven doen wat we doen. Op school, werk, hobby, als vrijwilliger en thuis. De verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling hebben wij, de samenleving, voor een groot deel bij het onderwijs gelegd. De scholen en leraren zetten zich geweldig in, op de specifieke wijze van het onderwijs: binnen de eigen structuren, met een eigen jargon en een eigen kalender.

De samenleving staat vooral aan de zijlijn en heeft steeds meer verwachtingen van het onderwijs. Kan de samenleving zich nog afzijdig houden? Past dat bij de brede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van mensen? Hoe zou de samenwerking tussen onderwijs en samenleving er ook uit kunnen zien?

Over Mariëtte Hamer

Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Voordat ze haar politieke loopbaan begon, was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. In 1984 was Hamer de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. Zij studeerde aan de lerarenopleiding van de VU Nederlands en Omgangskunde. Aan de UvA behaalde ze haar doctoraal Algemene taalwetenschap.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de eenentwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.

Onderwijs en Opvoeding Amsterdam

Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en LEARN! Onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Met vragen of als je per e-mail uitgenodigd wilt worden voor de Kohnstammlezing van volgend jaar (en die daarna) kun je mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl .

Hopelijk kan de Kohnstammlezing volgend jaar weer op de vertrouwde wijze plaatsvinden.