Corona en welbevinden

Hoe gaven leerkrachten in het basisonderwijs vorm aan het afstandsonderwijs en hoe heeft dit het welbevinden van leerlingen beïnvloed?

Welbevinden van leerlingen tijdens schoolsluiting

De Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut onderzochten het welbevinden van basisschoolleerlingen. De onderzoekers bekeken of de manier waarop leerkrachten het onderwijs in deze periode aanpakten invloed had op het welbevinden van leerlingen. Er werden geen effecten gevonden van de schoolsluiting op het welbevinden van leerlingen op school. Gemiddeld genomen beleefden leerlingen hun relatie met de leerkracht en met medeleerlingen na de lockdown als even positief als ervoor.

Veel variatie in het onderwijs tijdens schoolsluiting

Tijdens de eerste weken van de schoolsluiting, sprongen vooral de verschillen in de mate waarin het lukte kinderen te bereiken in het oog. Maar ook toen het onderwijs eenmaal liep, pakten scholen dit niet allemaal op dezelfde manier aan. Er was variatie op de volgende punten:

  • het soort aangeboden lesstof (herhalingsstof, nieuwe stof of een combinatie)
  • het al dan niet geven van digitale instructie
  • de mate van interactie tijdens de instructie
  • het contact tussen leerlingen onderling
  • de betrokkenheid van ouders.

Toen de scholen weer opengingen, verschilde de organisatie van het onderwijs (hele of halve dagen naar school) en de onderwijsvorm (alleen fysiek of zowel fysiek als online).

Positieve effecten op welbevinden: lees het in Didactief