Symposium Evaluatie Passend Onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs onderzoekt sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. In mei 2020 wordt dit onderzoek afgerond en opgeleverd. Het NRO organiseert daarom, samen met de onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd, op 27 mei een online symposium over de eindresultaten van het onderzoek. Het eindrapport wordt dan ook aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangeboden. Het online symposium is toegankelijk voor genodigden, waaronder alle betrokken partijen uit de onderzoeken en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, sectorraden, kennisinstituten en de Rijksoverheid.

Vanaf 27 mei om 17.00 uur vindt u het rapport op onze website.