Erik van Schooten wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut

Kohnstamm Instituut start 2022 met dr. Erik van Schooten als wetenschappelijk directeur. Hij volgt dr. Erna van Hest op, die als vaste samenwerkingspartner bij de faculteit Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) nauw aan ons instituut verbonden blijft. Een stevige brug tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is met dit partnerschap verzekerd.

Erik is op grond van zijn indrukwekkende staat van dienst de ideale kandidaat voor de functie van wetenschappelijk directeur. Hij heeft een niet-vooringenomen grondhouding, is onafhankelijk in zijn aanpak en is als methodoloog met veel ervaring in kwantitatieve technieken betrokken geweest bij tal van belangrijke studies.  

Maar ook daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend: Erik haalde in 1982 een 2e-graads bevoegdheid voor het lesgeven in de vakken Nederlands en Gezondheidskunde. In 1986 rondde hij zijn studie Nederlands af aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdvak Taalbeheersing en als bijvakken Portugese letterkunde en Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Sinds 1985 is hij werkzaam bij het Kohnstamm Instituut. Zijn methodologische bijdragen aan onderzoek voor het Kohnstamm Instituut bestrijken een breed terrein, van tweedetaalverwerving tot effectmeting van onderwijsinterventies. Jarenlang was Erik naast senior onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut ook docent Methoden en technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij verschillende afdelingen van de UvA. 

Erik bekleedt bovendien sinds 2010 het Lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling aan de Hogeschool van Rotterdam. Vanuit zijn lectoraat heeft hij vele leerkrachten opgeleid en vele nieuwkomers in de wetenschap naar promoties geleid. 

Voor ons instituut is hij daarom als geen ander geschikt om collega’s goed op weg te helpen. Erik is in staat nieuwe generaties groot te maken. Wij kennen Erik als een warm pleitbezorger voor onafhankelijk onderzoek, voor vakmanschap dat voldoet aan alle regels van methodenleer. Tegelijkertijd is hij altijd geïnteresseerd in vernieuwende wetenschap.

Foto: Edgar Tossijn