Guuske Ledoux in het NRC over zes jaar Passend Onderwijs

Volgende week maakt de Tweede Kamer de balans op van passend onderwijs. Het eindrapport geeft een diffuus beeld. Die onduidelijkheid heeft met het beleid zelf te maken, zegt Guuske Ledoux, coördinator van het onderzoek en tot voor kort wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. Artikel in het NRC van 11 november.