Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. ​

Het eindrapport ‘Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk’ geeft informatie over kennisbenutting door leraren als zij deelnemen aan ontwerp- en onderzoeksgroepen. Ook staan er voorbeelden in het rapport van leraren en schoolleiders die actief kennis verspreiden in school. Eerder zijn er twee handreikingen verschenen voor leraren en schoolleiders.

De handreikingen bieden praktische antwoorden op vragen zoals: Hoe zorg je voor een goed functionerend kennisnetwerk? Hoe deel je nieuwe kennis en inzichten met collega’s? Welke rol heeft een schoolleider om kennis van leraren te laten resulteren in schoolontwikkeling?

Handreiking voor leraren

Handreiking voor schoolleiders