Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken?

Vooral motivatie lijkt een belangrijke factor in het goed schrijven. Studenten moeten vertrouwen ontwikkelen in hun schrijfvaardigheid. In het algemeen zorgen motivatie en betrokkenheid voor self-efficacy en zelfvertrouwen, hoewel die relatie specifiek voor schrijfonderwijs nog niet eenduidig is aangetoond. Duidelijk is dat een goede schrijfvaardigheid van pabo-studenten vraagt om een serieuze, stapsgewijze aanpak vraagt, waar feedback geven, strategieën aanleren, het delen en bespreken van schrijfpogingen en aanmoediging deel van uitmaken.

Samenvatting | Volledig rapport

logo kennisrotonde