Meertaligheid van kinderen vraagt om anders denken

In toenemende mate groeien kinderen op in meertalige gezinssituaties. Ouders vragen zich af of dat problematisch is, of hun kinderen al die talen volledig leren beheersen, hoe ze daar als ouders mee om moeten gaan en wat die meer- of anderstaligheid betekent voor het kunnen meekomen op school.

Door de globalisering ontstaan gezinnen van ouders met verschillende talen (bijvoorbeeld Russisch en Spaans), waarbij soms als lingua franca nog een andere taal gesproken wordt (bijvoorbeeld Engels). Kinderen worden zo op jonge leeftijd al geconfronteerd met drie talen. Als ze naar school of de kinderopvang gaan, komt daar het Nederlands nog bij. Hoe reageren scholen op meertaligheid? En wordt er wel voldoende aandacht besteed aan het welbevinden van meertalige kinderen? Lees het volledige blog online via Didactief. Door Yolande Emmelot, taalkundige en tot voor kort senior onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut.