Webinar: Hoe kunnen leerlingen die nu niet voor techniek kiezen daar toch enthousiast voor worden?

Op 25 november presenteerde Merlijn Karssen, senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, op een Webinar georganiseerd door Sterk Techniekonderwijs. In de Webinar stond de vraag centraal: Hoe kunnen leerlingen die nu niet voor techniek kiezen daar toch enthousiast voor worden?

Merlijn Karssen presenteert lopend onderzoek naar het werven en behouden van meisjes en jongeren met een migratie-achtergrond. Hieruit blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond meer moeite hebben met studie- en beroepskeuze dan jongeren zonder migratieachtergrond. Dat komt bijvoorbeeld doordat deze jongeren een beperkt blikveld hebben op bepaalde beroepen (en wat deze beroepen inhouden). De mening van ouders bij hun beroepskeuze wordt heel belangrijk geacht door jongeren met een migratieachtergrond, maar bepaalde beroepen worden door de ouders niet wenselijk geacht, bijvoorbeeld voor meisjes.

Wat helpt bij het bieden van kansen aan jongeren richting onder andere techniekberoepen? Een aantal voorbeelden zijn mentoring door rolmodellen, informatie over het brede beroepsbeeld voor jongeren en hun ouders, coaching op beroepsvaardigheden, betere matching tijdens stages en het scheppen van reële beeldvorming van technieksectoren.

Wil je meer weten over welke factoren de studie- en beroepskeuze van jongeren met een migratieachtergrond beïnvloeden? Wil je meer weten over (het verbeteren van) de kansen van jongeren met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt? Bekijk hier de Webinar van Sterk Techniekonderwijs.

Het Webinar vond live plaats op 25 november 2020 en is terug te kijken via Sterktechniekonderwijs.