Alle scholen toegankelijk: een open deur?

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs