Rijke inzichten in professionalisering van schoolleiders en bestuurders

Verdiepingsonderzoek op de monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders in het vo

Welke invloed heeft de coronacrisis op de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs? Je kunt je als schoolleider en bestuurder in het vo hier aanmelden, als je tijdens een online focusgesprek wilt meepraten over dit actuele onderwerp.

Impact coronacrisis op professionalisering

Welke invloed heeft de coronacrisis op de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het vo? Aan de ene kant kan het zijn dat schoolleiders en bestuurders ontdekken dat ze bepaalde kennis en vaardigheden ontberen, waaruit een (nieuwe) behoefte ontstaat aan professionalisering. Aan de andere kant is het mogelijk dat professionalisering in tijden van hectiek geen prioriteit heeft.

Monitoren van afspraken

Een tweede set vragen komt ook aan de orde tijdens de online focusgesprekken: Hoe monitoren schoolleiders en bestuurders de afspraken over hun professionalisering? Op welke manier leiden die afspraken tot vervolgacties? Uit vragenlijstonderzoek van vorig jaar weten we dat vier op de vijf schoolleiders jaarlijks een formeel gesprek over hun professionele ontwikkeling met hun leidinggevende heeft. Bijna 90 procent van de bestuurders voert een keer of meerdere keren per jaar een formeel gesprek met hun werkgever (in dit geval: vaak de raad van toezicht) over hun professionele ontwikkeling. Deze focusgesprekken verrijken de kennis die we hebben over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het vo. De focusgesprekken zijn onderdeel van het jaarlijks terugkerende monitoronderzoek, in opdracht van de VO-academie en het Schoolleidersregister vo.

Meld je aan

Ben je schoolleider of bestuurder in het vo? Kom in gesprek met collega’s, onder leiding van onderzoekers van Kohnstamm Instituut en Oberon. Kies een van de volgende data waarop de focusgesprekken gehouden worden (telkens van 15-17 uur):

  • Maandag 2 november
  • Maandag 9 november
  • Donderdag 19 november

Schoolleiders en bestuurders in het vo kunnen zich via dit aanmeldformulier aanmelden.