‘Selectief mutisme’ bij meertalige jonge kinderen

Niet te snel labelen

Kinderen die niet praten

Onlangs verscheen in NRC een artikel over selectief mutisme, een angststoornis bij Nederlandstalige kinderen. Bij sommige meertalige jonge kinderen doet zich iets dergelijks voor, maar zij hebben in beginsel géén stoornis. Toch hebben deze meertalige jonge kinderen last van niet ‘kunnen’ praten in bepaalde omgevingen en eenzaamheid dreigt. Hoe daarmee om te gaan?

Oud-Kohnstammonderzoeker Yolande Emmelot schreef erover in onderwijsvakblad Didactief. Lees hier het artikel.