Taal in het gezin: Wat werkt volgens de experts?

Taal in het gezin: wat werkt volgens de experts?

Op verzoek van het Expertisepunt Basisvaardigheden hebben ervaringsdeskundigen en experts uit de wetenschap en praktijk op een rij gezet wat werkt bij de taalontwikkeling van kinderen in gezinnen. Vanuit Kohnstamm Instituut heeft dr. Cynthia Groff bijgedragen.

Ouders hebben een grote rol bij het leren van taal aan hun kinderen. Jonge kinderen brengen immers de meeste tijd thuis door. De basis wordt vooral gelegd in het gezin. Veel praten, interactie en voorlezen stimuleert de woordenschat van kinderen en helpt hen om op latere leeftijd goed mee te komen op school en in de maatschappij. Maar hoe kinderen taal meekrijgen in het gezin, sluit niet altijd aan bij de taalvaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen op school. Ervaringsdeskundigen en experts uit de wetenschap en praktijk vertellen in deze publicatie wat werkt in de aanpak bij het versterken van taal in gezinnen.

De publicatie is te lezen via: Taal in het gezin: wat werkt volgens de experts? | Expertisepunt Basisvaardigheden