Tweede Kamer debatteert over de aanpak van laaggeletterdheid

Vandaag debatteert de vaste commissie voor Onderwijs met minister van Engelshoven over de vervolgaanpak van het beleidsprogramma Tel mee met Taal, dat laaggeletterdheid in Nederland bestrijdt. Daarin is ook aandacht voor het SER-advies Samen werken aan Taal. Kohnstamm Instituut werkte mee aan dit advies naar de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid.

Conclusie van het advies: de bestrijding van laaggeletterdheid vraagt een meer substantiële en langdurige aanpak, met:

  • Een landelijk dekkend cursusaanbod in gemeenten en bij bedrijven
  • Een betere kwaliteit van cursussen en docenten, die voldoen aan landelijke normen
  • Meer oog voor de aanpak van problemen die met laaggeletterdheid samenhangen, zoals schulden, armoede of gezondheid.
  • Meer regie van het kabinet in de bestrijding van laaggeletterdheid en betere samenwerking tussen de betrokken partijen

Verdere info:

SER-advies Samen werken aan taal

Agenda tweede kamer en debat

Artikel in Trouw over het SER-advies

Zilveren taalcompetenties. Ontwikkeling van innovatief taalaanbod voor oudere doelgroepen