Integrale ICT-monitor 2022-2023

Integrale ICT-monitor 2022-2023

Zicht op ICT-gebruik en ICT-ontwikkelingsmogelijkheden voor het funderend onderwijs.

ICILS 2023

ICILS 2023

Hoe goed zijn 14-jarige leerlingen voorbereid op leven en werken in een digitale wereld? Om dit in kaart te brengen doet Nederland mee aan het internationale vergelijkende onderzoek ICILS 2023.

WOA publicaties oktober 2022

WOA-Gelijke Onderwijskansen: drie praktijkpublicaties

Buitenschoolse kennisbronnen voor gelijke onderwijskansen Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door […]

Werving van laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal, hoe pak je dat aan?

Bij de aanpak van laaggeletterdheid is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is de sleutel tot succes? Expertise voor werving NT1 doelgroep Maastricht University onderzocht dit samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel), door in kaart […]