Werving van laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal, hoe pak je dat aan?

Bij de aanpak van laaggeletterdheid is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is de sleutel tot succes?

Expertise voor werving NT1 doelgroep

Maastricht University onderzocht dit samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel), door in kaart te brengen hoe experts in Nederland én in het buitenland NT1’ers werven voor taal- of rekentrajecten.

Een samenvatting van de resultaten is te vinden op de website van expertisepunt basisvaardigheden: https://basisvaardigheden.nl/kennisbank/werving-nt1-doe-je-niet-alleen