1112 Verschil maken. Een praktijkgericht onderzoek naar differentiatie door mbo-2 teams.

Differentiatie op mbo niveau 2, professionalisering en praktijk

Een overzicht van beschikbare instrumenten Binnen het onderzoeksproject ‘Differentiatie op mbo niveau 2, professionalisering en praktijk’ zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die breder bruikbaar zijn om het onderwijsaanbod op het gebied van differentiatie en zelfregulatievaardigheden van studenten te evalueren en verbeteren: Achtergrondinformatie over de inhoud en de ontwikkeling van de instrumenten is te vinden in Hoofdstuk […]

Toekomstverkenning middelbaar en hoger onderwijs

Denk mee over studeren en kennisontwikkeling in 2040 Hoe leer je als student in 2040? Hoe wordt kennis dan ontwikkeld? Wat wordt er in de toekomst verwacht van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en de wetenschap? Deze vragen staan centraal in de toekomstverkenning 2040. Want de wereld verandert in sneltreinvaart en Nederland staat voor grote uitdagingen zoals demografische- en sociaal-culturele […]

INNOVATION LAB: Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond

Nieuw onderzoek voor gelijke kansen