INNOVATION LAB: Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond

Nieuw onderzoek voor gelijke kansen

Onderzoekers Hanke Korpershoek en Alma Spijkerboer (GION Onderwijs/Onderzoek), Régina Petit en Merlijn Karssen (Kohnstamm Instituut) en trainer/onderwijsadviseur Annet Hermans hebben een subsidie gekregen voor het beleidsgerichte onderwijsonderzoek INNOVATION LAB: Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een (niet-Westerse) migratieachtergrond.. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek financiert het onderzoek vanuit de subsidieronde “Gelijke kansen richting de Toekomst 2020”. De komende drie jaar wordt het project in samenwerking met verschillende vmbo-scholen opgezet en uitgevoerd.

Passende loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond ondervinden vaker problemen met de studiekeuze dan jongeren zonder migratieachtergrond. Voor migrantenjongeren is daarom de school van groter belang voor het maken van een geïnformeerde, weloverwogen studiekeuze dan niet-migrantenjongeren. Studiekeuzebegeleiding is onderdeel van de verplichte loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in het vmbo. Oriëntatie op vervolgonderwijs én beroepsoriëntatie komen daarin samen. De vraag blijft welke LOB-activiteiten en interventies het maken van goede studiekeuzes bevorderen. Het is onduidelijk in hoeverre de ondersteuningsbehoeften van jongeren verschillen per achtergrond en dus of gedifferentieerd moet worden in de keuzebegeleiding.

Handvatten voor de praktijk

Dit project beoogt vmbo-scholen en beleidsmakers inzicht te geven in de effectiviteit en impact van het bestaande LOB-interventieaanbod voor vmbo-jongeren op het ontwikkelen van een weloverwogen studiekeuze voor het MBO. Het project beoogt de werkzame mechanismen die de effecten kunnen verklaren te specificeren. Het doel is bruikbare en haalbare activiteiten te ontwikkelen die scholen direct in de praktijk kunnen inzetten.

Evidence-informed interventies

Gebruik makend van eerder ontwikkeld materiaal worden in ons INNOVATION LAB veelbelovende interventies doorontwikkeld tot evidence-informed interventies. De interventies worden geïmplementeerd op vmbo-scholen waar veel migrantenjongeren naartoe gaan. De impact van deze interventies op de leerlingen wordt geëvalueerd. Naar gevorderde en al goed geïmplementeerde interventies wordt een effectstudie uitgevoerd.

Projectleider: Merlijn Karssen

Anderen: Hanke Korpershoek en Alma Spijkerboer (GION Onderwijs/Onderzoek), Régina Petit (Kohnstamm Instituut) en trainer/onderwijsadviseur Annet Hermans

Opdrachtgever:  NRO vanuit de subsidieronde “Gelijke kansen richting de Toekomst 2020”.

Looptijd: juni 2020 – mei 2023