Welke criteria zijn geschikt om te bepalen welke (hoogbegaafde) leerlingen in aanmerking komen voor versnellen en verrijken?

Signaleren hoogbegaafde leerlingen

Welke leerlingen komen in aanmerking voor het versnellen en verrijken van leerstof? Om dat te bepalen is het belangrijk om diverse informatiebronnen te gebruiken. Voorbeelden van informatiebronnen zijn een intelligentietest, rapportcijfers, en gesprekken en observaties die andere kenmerken van leerlingen zichtbaar maken, zoals motivatie, creativiteit en interesses. Bied zoveel mogelijk leerlingen de kans om te versnellen en verrijken, zodat er geen leerlingen over het hoofd worden gezien. Door slechts één informatiebron (zoals toetsen) te gebruiken, is de kans namelijk groot dat leerlingen uit bijvoorbeeld minderheidsgroepen en lagere sociaaleconomische milieus niet worden gesignaleerd, terwijl zij wel baat kunnen hebben bij versnellen en verrijken.

Kennisrotonde 

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Annabel Vaessen (antwoordspecialist) en Wouter Schenke (Kennismakelaar) deze vraag. Zij hebben hiertoe Anouke Bakx (bijzonder hoogleraar Begaafdheid) en Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar hoogbegaafdheid) geraadpleegd.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde

Teacher Tapp – wat vinden leraren?

Naar aanleiding van het antwoord, heeft TeacherTapp in oktober 3 vragen gesteld aan leraren. Er gaven circa 670 leraren uit het po, vo, mbo en so antwoord. 

vraag 1:

vraag 2:

vraag 3:

Wil je zelf als leraar of schoolleider ook vragen beantwoorden (en de antwoorden zien)? Download dan de gratis app Teacher Tapp in je appstore, of ga naar de website voor meer informatie over de mogelijkheden.