Welke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

Professionele netwerken delen en benutten meer kennis als er veiligheid is in de groep en een sterke relatie tussen kennis en schoolpraktijk. Ook ondersteunend schoolleiderschap en goede facilitering zijn belangrijk voor kennisdeling en kennisbenutting. Externen kunnen de kennisbenutting verder vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld netwerkleden stimuleren om hun collega’s te betrekken bij wat ze in het netwerk doen. Bij het horizontale karakter van netwerken past een open dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

Meer informatie | Volledig rapport

logo kennisrotonde