Zelfscan

Welkom bij de zelfscan voor mentoren in het primair onderwijs en werkplekbegeleiders in het voortgezet onderwijs.

Als mentor of werkplekbegeleider heeft u een belangrijke rol in het begeleiden van het leerproces van de student. 

Op deze pagina vindt u materialen om u te ondersteunen bij uw reflectie op het mentorschap. 

→ start bij de routekaart voor een overzicht van de te volgen stappen binnen de zelfscan

De zelfscans zijn nu sinds 1 mei 2024 gepubliceerd zonder de onderzoeksvragen. In afwachting van de laatste data-analyse en focusgesprekken, kan het zijn dat er nog vragen aan de zelfscans worden aangepast.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Iris Bollen.

→ naar de zelfscan po (15 min)

→ naar de zelfscan vo (15 min)

→ naar de hulpkaart

→ voorbeeldpraktijk 1 – po: Leerdoelbegeleiding op routinematie wijze

→ voorbeeldpraktijk 2 – po: Drijfveren om leerkracht te worden

→ voorbeeldpraktijk 3 – po: Bewust integreren van theorie

→ voorbeeldpraktijk 1 – vo: Het gesprek aankaarten

→ voorbeeldpraktijk 2 – vo: Afstemmen aan de hand van een ideale les

→ voorbeeldpraktijk 3 – vo: Nabespreking bewust gefundeerd door theorie

Hieronder kunt u de informatiefragmenten bekijken over de theorie achter de zelfscan. Deze fragmenten zijn ook opgenomen in de respectievelijke vragenlijsten. Deze losse filmfragmenten zijn vooral bedoeld ter informatie indien u de zelfscan niet invult omdat u niet tot de doelgroep behoort.

→ infoclip zelfscan mentoren po

→ infoclip zelfscan werkplekbegeleiders vo

                                                                                                        

Onderzoek

Op dit moment is de zelfscan nog onderdeel van wetenschappelijk onderzoek naar de begeleidingspraktijken van mentoren en werkplekbegeleiders. De dataverzameling loopt tot en met 31 maart 2024.

Ons consortium bestaat uit Kohnstamm Instituut en de Vrije Universiteit (VU), en opleidingsscholen in Amsterdam en de regio, namelijk ASKO, STAIJ, ZONOVA en AcOA, Esprit, ROSA.

Uw gegevens

Uw data worden anoniem verwerkt voor dit onderzoek. Uw ingevulde data worden bewaard in beveiligde mappen van Kohnstamm Instituut en van de Vrije Universiteit (VU) tot tien jaar na afloop van het onderzoek. Uw antwoorden worden nooit op persoonlijk niveau teruggekoppeld aan uw organisatie of op persoonlijk niveau gepubliceerd. Gegevens die u invult (zoals de sector waarin u werkt en het aantal jaren ervaring dat u heeft als mentor/werkplekbegeleider) worden alleen op groepsniveau gerapporteerd.

Voor vragen over het onderzoek of de dataverwerking kunt u contact op nemen met Iris Bollen (ibollen@kohnstamm.uva.nl).