Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten opzichte van hun onderwijsprogramma. De Onderwijsraad pleit er in zijn advies (april 2020) voor om zoveel mogelijk binnen reguliere schooltijd te werken aan het inhalen van achterstanden. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve methode, zo blijkt uit onderzoek. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden.

Een bijkomende vraag die op scholen nu kan spelen, is of het verstandig is om leerlingen over te laten gaan of te laten zittenblijven. Bij twijfel is het voor scholen beter om terughoudend te zijn met de beslissing om leerlingen te laten zittenblijven, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke.

Lees meer | Volledig rapport 

logo kennisrotonde