Actualisatie themapagina Onderwijskennis: Tutoring door onderwijspersoneel

Actualisatie themapagina Onderwijskennis: Tutoring door onderwijspersoneel

Onderzoekers van Kohnstamm Instituut droegen bij aan de actualisatie van de themapagina Tutoring door onderwijspersoneel met recente inzichten uit onderwijsonderzoek en voorbeelden van tutorprogramma’s in Nederland. Het doel van deze actualisatie is om onderwijsprofessionals nóg meer up-to-date handvatten te geven zodat zij de vertaalslag kunnen maken naar de eigen onderwijspraktijk.

Tutoring door onderwijspersoneel is een effectief bewezen interventie om prestaties in taal en rekenen/wiskunde te verbeteren bij leerlingen die moeite hebben met deze vakken. Een volwassene biedt dan intensieve ondersteuning aan één leerling of een groepje leerlingen.  Bij tutoring is er (extra) tijd voor instructie, oefening, aandacht en feedback. Tutoring is het meest effectief onder de volgende voorwaarden:

  • een kwalitatief goede tutor, het liefste een leraar of andere onderwijsprofessional;
  • minstens drie tutorsessies per week, het liefste onder schooltijd;
  • een klein aantal leerlingen per tutor, één-op-één of in groepen van twee tot vijf leerlingen.

Alexander Krepel en Illa Carrión Braakman hebben bijgedragen aan het updaten van deze themapagina van Onderwijskennis.