Afstandsonderwijs: Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe kunnen leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gemotiveerd worden om onderwijs te blijven volgen, ook als de scholen gesloten zijn? Wat hebben zij daarbij nodig? Scholen en leraren, maar ook ouders, spelen hierin een belangrijke rol, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Irma Heemskerk.

Nu de scholen gesloten zijn in verband met de Coronacrisis verwachten we van leerlingen dat zij thuis min of meer zelfstandig onderwijs volgen, zodat zij geen achterstanden oplopen. Dit vraagt veel van de motivatie van leerlingen. En dat terwijl in vergelijking met andere landen keer op keer wordt gevonden dat de motivatie van Nederlandse leerlingen relatief laag is. De huidige omstandigheden doen de motivatie waarschijnlijk geen goed. Wat kunnen scholen doen om de motivatie optimaal te houden?

Volledig rapport

logo kennisrotonde