Basisvaardigheden Nederlands en Wiskunde op de lerarenopleiding

Podcast aflevering 2
uit de serie ‘In gesprek met …’

Deze podcast is gemaakt door Edgar Tossijn (techniek en foto) en Iris Bollen (regie).
Muziek: Erik van Schooten

In gesprek met Alexander Krepel over de basisvaardigheden Nederlands en Wiskunde op de lerarenopleidingen

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws geweest, het taalniveau van studenten op de lerarenopleidingen. Is het echt zo slecht gesteld met het taalniveau van de aankomende leraren in Nederland? En geldt dit voor alle aspecten van taalvaardigheid, of zijn er ook zaken die beter gaan? En hoe zit dat met andere basisvaardigheden zoals rekenen of wiskunde?
In de tweede aflevering van de podcast ‘In gesprek met …’ vertelt Alexander Krepel over een onderzoek dat Kohnstamm Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van de Onderwijsraad. Aan Iris Bollen legt hij uit wat vakdocenten op de lerarenopleidingen te zeggen hebben over het niveau van de studenten, en wat de mogelijke oorzaken daarvan kunnen zijn.

In gesprek met Alexander Krepel over de basisvaardigheden Nederlands en Wiskunde op de lerarenopleiding

Meer weten?

Lees hier het gehele onderzoeksrapport Aanbodpeiling Wiskunde Nederlands.