Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Deze 21ste-eeuwse vaardigheden staan volop in de aandacht. Hoe je hier als docent aandacht aan besteed in de les is in bijgaand artikel te lezen. En ook hoe je voortgang van leerlingen op dit vlak in kaart brengt.

Docenten (rekenen/wiskunde en beeldende vakken) in 12 landen zijn aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe je creativiteit en kritisch denken bevordert. Ze deden dit onder leiding van de OECD. In een artikel in Research on impacts of arts education worden de eerste resultaten uit Nederland gedeeld. Het  Kohnstamm Instituut heeft een toolkit ontwikkeld met lesplannen en rubrics van docenten.

Contactpersonen

Marianne Boogaard: MBoogaard@kohnstamm.uva.nl

Marieke Buisman: MBuisman@kohnstamm.uva.nl