Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Het Kohnstamm Instituut brengt namens het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.

Het opleiden en professionaliseren van medewerkers in het onderwijs krijgt veel aandacht. Sinds enige jaren is er groeiende aandacht om de eigen wensen en behoeften vanuit de schoolorganisatie voorop te stellen. Deze ontwikkeling naar meer leren op de werkplek heeft geleid tot meer aanbod in scholen en schoolbesturen, bedoeld voor de professionalisering van medewerkers en voor schoolontwikkeling in de betrokken scholen. Dit aanbod kan de vorm krijgen van een huisacademie waarin professionaliseringsactiviteiten worden samengebracht.

Onder een huisacademie verstaan we een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum behorend bij een school, scholengroep of bestuur, waar voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten worden georganiseerd.

Het onderzoek

Het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren heeft het Kohnstamm Instituut benaderd om in kaart te brengen welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn, waarop zij zich richten en hoe ze zijn georganiseerd. Op dit moment ontbreekt dit overzicht en inzicht in huisacademies.

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:

  1. Welke huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo zijn er?
  2. Wat zijn verschillen en overeenkomsten in de kenmerken tussen huisacademies?

(in o.a. visie, doelen, aanleiding, organisatie, doelgroep, professionaliseringsaanbod, samenwerking met andere partijen)

Verwachte opbrengsten

Het onderzoek resulteert in een beeld van kenmerken van huisacademies. Er komt een beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen huisacademies. Op basis van de bevindingen komen we tot een (aanzet tot) typering van huisacademies. Deze typering kan huisacademies helpen in hun verdere ontwikkeling.

Zie ook https://www.platformsamenopleiden.nl/huisacademies-in-kaart/