Maakt het uitschrijven van leerdoelen op het bord leerlingen bewuster van wat ze leren in de les?

Om leerlingen bewuster te maken van wat ze leren in de les, is het goed om leerdoelen expliciet met hen te delen en ze als een rode draad in de les aan te houden. Leerdoelen zorgen niet alleen voor meer bewustwording, maar leerlingen ontwikkelen ook meer zelfregulatie. Daarnaast geven ze leraren houvast om effectieve feedback te geven, gericht te differentiëren en leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Het expliciet delen van leerdoelen helpt leerlingen om beter het belang en de relevantie te zien van wat ze leren. Ze zijn zich er meer bewust van dat ze leren en dat leren een proces is. Het delen van leerdoelen vormt dan ook een belangrijk startpunt in verschillende didactische methoden, zoals bij formatief evalueren, opbrengstgericht werken, constructive alignment en Expliciete Directie Instructie (EDI).

Meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde