dr. Merlijn Karssen, wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut - foto: Edgar Tossijn

Merlijn Karssen benoemd tot wetenschappelijk directeur van Kohnstamm Instituut

Kohnstamm Instituut start 2024 met dr. Merlijn Karssen als wetenschappelijk directeur. Merlijn volgt dr. Erik van Schooten op, die op 14 december met pensioen gaat en naast zijn Lectoraat Taalverwerving als adviseur aan ons instituut verbonden blijft.

Merlijn is op grond van haar indrukwekkende staat van dienst de ideale kandidaat voor de functie van wetenschappelijk directeur. Merlijn is bovendien al vanaf 2010 onze collega bij Kohnstamm Instituut, ze is zeer gewaardeerd, ook bij onze samenwerkingspartners.

Opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam

Merlijn is gepromoveerd bij prof. dr. Monique Volman en heeft in 2017 haar PhD in de Onderwijskunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam bij het Research Institute of Child Development and Education. Haar promotieonderzoek ging over Bi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences.

Brede kennis van onderwijs en thuis in onderzoek

In haar loopbaan is Merlijn onder meer betrokken geweest bij onderzoeken over onderwijsloopbanen van kinderen in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tot en met studenten aan de universiteit en onderzoek naar gelijke onderwijskansen. Haar specifieke expertise ligt op het terrein van bewerking en statistische analyse van (grootschalige) complexe databestanden.

Merlijn werkt graag samen met de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld bij de door NRO gesubsidieerde Werkplaats Gelijke Onderwijskansen. Verder doet ze onderzoek in opdracht van diverse opdrachtgevers, zoals ministeries (OCW en SZW) het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), PO-raad, VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs, gemeenten, en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Recente onderzoeken van Merlijn zijn de onderzoeken Kansenaanpak VO voor de gemeente Amsterdam (2021, 2022 en 2023) en de Monitor digitalisering funderend onderwijs voor Kennisnet (2023).

Een prachtige start van 2024 voor ons instituut

Wij zijn blij met Merlijn aan het roer. Merlijn is niet alleen een uitstekend onderwijswetenschapper: wij kennen haar vooral om haar altijd vrolijke aanwezigheid en goedgeefse hartelijke collegialiteit.

Curriculum vitae van Merlijn Karssen

Foto: Edgar Tossijn