Passend onderwijs vergt compromis

Artikel in Didactief, vaktijdschrift voor het onderwijs

Belangrijkste veranderingen sinds passend onderwijs

In de periode van 2016 tot en met 2019 zijn tien samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs gevolgd. Deze tien casestudies zijn onderdeel van de Evaluatie Passend Onderwijs. Het laatste bezoek aan de samenwerkingsverbanden stond in het teken van reflectie: wat zijn de belangrijkste veranderingen die zijn opgetreden sinds de invoering van passend onderwijs? We vroegen het aan directeuren, bestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteuningscoördinatoren.

Passend onderwijs vergt compromis

Voor Didactief schreven Rianne Exalto, Annabel Vaessen en Guuske Ledoux een artikel over twee veranderingen die in de samenwerkingsverbanden vaak zijn genoemd: een toename van professionalisering en een complexere taak voor leraren. Tot slot beschrijven ze enkele overige, interessante bevindingen en reflecties. Het blijkt dat bij passend onderwijs altijd een compromis moet worden gevonden tussen de brede verwachtingen die passend onderwijs heeft opgeroepen en de financiële kaders waar de praktijk het mee moet doen.

Meer weten? 

Lees hier het artikel
Of lees hier het hele rapport

Vaessen, A. & Pater, C., Exalto, R. (2020). Passend onderwijs in de praktijk deel 4. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2019. Amsterdam/ Utrecht: Kohnstamm Instituut/ Oberon.

Het rapport maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020).