Rol leraren bij inclusief onderwijs

Rol leraren bij inclusief onderwijs

Hoe kunnen leraren gespecialiseerd onderwijs bijdragen aan het realiseren van inclusief onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Samenwerking tussen leraren uit gespecialiseerde en reguliere scholen is belangrijk bij het streven naar inclusief onderwijs. Zij kunnen onder meer samenwerken door samen les te geven in de klas, door kennis, materialen en ruimtes te delen, en door samen lessen, handelingsplannen en materialen te ontwikkelen. Om het regulier onderwijs goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat gespecialiseerde leraren de kans krijgen om zich te professionaliseren op het vlak van samenwerking, consultatie en communicatie.

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordde Annabel Vaessen (kennismakelaar) deze vraag.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde