Evaluatie van de coronasteun aan de cultuursector

Evaluatie van de coronasteun aan de cultuursector

Voor de evaluatie van de coronasteunpakketten aan de cultuursector slaan SEO Economisch Onderzoek, Kohnstamm Instituut en Andersson Elffers Felix de handen ineen. Gezamenlijk wordt er in dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, teruggekeken op het beleid in de afgelopen periode, om lessen te kunnen trekken voor de toekomst. De resultaten worden halverwege 2023 verwacht.

Projectleider en andere betrokkenen:

Kohnstamm Instituut: Hajo Meijer, Annabel Vaessen, Marieke Buisman

SEO Economisch Onderzoek

Andersson Elffers Felix (AEF)

Opdrachtgever:         

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Looptijd: november 2022 – april 2023